โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ

15 ธ.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอชุมพวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่อบต.โนนยอ และประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านยาง ,หมู่ที่ 9 บ้านยางใน โดยมี นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เพื่อลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมารีไซเคิลใหม่ และสามารถนำขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพได้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :