แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล : สะพานไม้เก่าแก่สมัยโบราณอำเภอชุมพวง 

22 ต.ค. 61

สะพานไม้เก่าแก่สมัยโบราณอำเภอชุมพวง 

 

สะพานไม้เก่าแก่สมัยโบราณอำเภอชุมพวง
สะพานไม้โบราณและสะพานไม้ไผ่ที่อยู่กลางทุ่งนาเป็นจำนวนมาก ล่าสุดทางอำเภอชุมพวงเตรียมพัฒนาต่อยอดให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ