ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

03 เม.ย. 66