ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 4 ถนนชุมพวง-ทางพาด ตำบล โนนยอ อำเภอ ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โทร : 044-487975

สายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น 044-487975 ต่อ 11

E-mail : admin@nonyor.go.th