ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย สปก.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย สปก.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)