องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเข้าสำรวจและหาวิธีแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ณ บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่1และบ้านดงน้อยพัฒนาหมู่ 10

24 พ.ค. 66