กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

28 ก.ย. 64

กิจกรรมการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย