โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยอ

15 ก.ย. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยอ

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนยอ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยอ กิจกรรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด – 19 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนยอ โดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้