โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

15 มี.ค. 65

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)

ในวันที่ 15  มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอร่วมกับอำเภอชุมพวงและสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพวง  นำโดยนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5)”ปฏิบัติการทั้งจังหวัดกำจัด PM2.5″ กิจกรรม ไถกลบตอซัง เพื่อลดปัญหาการเผาในที่โล่ง ณ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา