โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การทำแหนมหมูและไส้กรอกหมู”

31 ส.ค. 63
นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป หลักสูตร “การทำแหนมหมูและไส้กรอกหมู”                       วันที่ 31 สิงหาคม 2563ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ