โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

20 ธ.ค. 65

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอชุมพวง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้