โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพึง ประจำปี 2563

27 ส.ค. 63

วันที่ 26 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพึง ประจำปี 2563 

บ้านรายนายคำ เพชรตะกั่ว ม.7 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา