โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

08 ส.ค. 62

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประจำปีงบประมาณ 2562

         โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และความร่วมมือจากคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้มอบบ้านให้กับ นายเลิศ นวลสีขาว ที่อยู่ 6 หมู่ 10 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา