แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนตำบลโนนยอ

19 ต.ค. 61

 

ประวัติเจ้าแม่ตะเคียนทอง   บ้านโนนกระหวัน  หมู่ที่  1  ตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2550  นางสำเนียง  หลักทรัพย์  เจ้าของท่าทรายเจ้เนียงได้ดำเนินการทำกิจการ บ่อทราย  คนงานดูดทรายได้ดูดทราย  พบต้นตะเคียนทอง  ที่มีอายุประมาณ  100  ปี   จำนวน  2  ต้น   จึงได้ทำพิธีจุดธูปบอกกล่าวขอยกต้นตะเคียนขึ้นมาไว้ที่วัด จำนวน  1  ต้น    เพื่อให้ประชาชนกราบไว้บูชา  อีก 1  ต้นยกไม่ขึ้น จากการดูตำราโบราณต้นตะเคยนอีกต้นไม่ยอมไปอยู่วัด  จะอยู่กับนางสำเนียง  หลักทรัพย์  หากนางสำเนียง  หลักทรัพย์  อยู่ที่ไดก็จะไปอยู่ด้วย  จึงได้ทำพิธีจุดธูปบอกกล่าวขอยกต้นตะเคียนขึ้นมาไว้ที่บ้านโนนกระหวัน  หมู่ที่  1  ตำบลโนนยอ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นางสำเนียง  หลักทรัพย์อยู่   ยกขึ้นโดยง่ายดาย  ตามความเชื่อของคนโบราญนั้น  ต้นตะเคียนจะมีดวงวิญญาณของผู้หญิงสิงห์สถิตอยู่  ป่าแห่งใดที่มีต้นตะเคียนอยู่จะสะอาดสะอ้าน  เหมือนกับบริเวณบ้านที่มีคนปัดกวาดอยู่เสมอ  เชื่อกันว่านางตะเคียนทองเป็นผีสาวที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดงดงามยิ่งนัก  ไว้ผมยาว  ห่มผ้าสไบเฉียง