เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.โนนยอ ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4

27 ต.ค. 66