นายกอบต.โนนยอ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกหมู่ ออกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

09 ต.ค. 66