อบต.โนนยอ ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2567

08 มี.ค. 67