บันทึกสำเร็จ

อบต.โนนยอ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานโครงการติดตั้งถังสูงประปา ม. 5 บ้านหนองตะครองใหญ่

13 ก.ค. 66