อบต.โนนยอ ร่วมกับ พมจ.นครราชสีมา ออกเยี่ยมให้กำลังใจ แรงงานคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล

02 พ.ย. 66