อบต.โนนยอ ร่วมกับส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชาชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา

19 ส.ค. 66