อบต.โนนยอ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป “หลักสูตร น้ำพริกนรกปลาย่าง หมูกระจกไฮโซ ประจำปีงบประมาณ 2567”

25 มิ.ย. 67