อบต.โนนยอ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มอาชีพ ตำบลโนนยอ ประจำปีงบประมาณ 2567

16 พ.ค. 67