อบต.โนนยอได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่

31 พ.ค. 67