อบต.โนนยอร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

20 ต.ค. 65

กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พนักงานส่วนตำบลร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลโนนยอ

ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา