องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ตรวจสอบคลองน้ำบริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านยางนอก

07 ก.ค. 66