องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ลงพื้นที่น้ำท่วมนาของชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

19 พ.ค. 66