องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธธรรมจักร ณ วัดอโสการาม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

08 มี.ค. 66