องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดกิจกรรมสวดมนต์และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กลมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

29 ธ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดกิจกรรมสวดมนต์และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กลมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมสวดมนต์และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กลมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ