องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566

29 ธ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 11 รูป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ