องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ร่วมบุญกฐินสามัคคี

08 พ.ย. 65

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโนนยอสามัคคีธรรม ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา