องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

05 ต.ค. 65

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม รายนางดวงพร ศรีผ่อง (บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ) นายอนันต์ สุดขำ บ้านโนนยอ หมู่ที่ 8 และนายทัศ อยู่เย็น บ้านยางใน หมู่ที่ 9  ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น