องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

03 ต.ค. 65

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม รายนางยวน อยู่เย็น บ้านยางใน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยช่วยชนย้ายของขึ้นที่สูงให้อยู่ในที่ปลอดภัย