องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ ตามแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อ

24 มิ.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ ตามแนวทางในการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อช่วยชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องอาหาร สนามเด็กเล่นและรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดู่