องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมอบเช็คเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

29 เม.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

มอบเช็คเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายธนากร สุดขำ ราษฎรหมู่ 4

บ้านกระพี้ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา