องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

08 เม.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดย นางเพ็ญศรี จ้อยนุแสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วย ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ

และ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย นายธนากร สุดขำ ราษฎรหมู่ 4

บ้านกระพี้ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา