องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอร่วมการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง

09 ส.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอร่วมการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์)

บริเวณจุดสูบน้ำลำน้ำมูล หมู่ 3 บ้านประดู่