รองนายก อบต.โนนยอ เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจถนนในตำบลโนนยอ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567

18 ก.ค. 66