รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายกอบต.โนนยอ ปลัดอบต.โนนยอและผู้ใหญ่บ้าน อสม.หมู่ 6 ส่งมอบบ้านให้ประชาชน หมู่ 6

09 ต.ค. 66