รองนายก อบจ.นครราชสีมา นายกอบต.โนนยอ ปลัดอบต.โนนยอและผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ส่งมอบบ้านให้ประชาชน

09 ต.ค. 66