รองนายกฯ รองประธานสภาฯ กองช่างอบต.โนนยอ ลงพ.ท.สำรวจความเสียหายของถนนข้างคลองหนองจันที ม.4 บ้านกระพี้

14 ธ.ค. 66