รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

11 ก.พ. 63

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้ วัชพืช และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตร ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :