พิธีรับมอบที่ดินให้เป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อก่อตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ม. 3 บ.ประดู่(คุ้มไผ่ล้อม) และพิธีเปิดใช้ระบบประปาหมู่บ้าน

30 มี.ค. 66