พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

30 มี.ค. 65

30 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นายทองคำ เตาะไธสงและนายสมัย นามต้นทอง รองนายกฯ นายอุเทน สระทองหลาง เลขานุการนายก พร้อมด้วยปลัด อบต.โนนยอ สมาชิกสภา อบต.โนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น ปกปักรักษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และชาวตำบลโนนยอ