ประชาสัมพันธ์ QR Code แอพพลิเคชั่น”ไทยชนะ”เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้งานและสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

22 มิ.ย. 63

ประชาสัมพันธ์ QR Code แอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”

เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้งาน และสแกนเช็คเอาท์

(Check-out) เมื่อออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :