ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

09 ก.พ. 66

อบต.โนนยอ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

รายละเอียดตามเอกสารที่เนบมาด้วยนี้

ติดต่อสอบสาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ โทร.044-487975