ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดความต้องการชุมชน

18 ก.ย. 63
🔶ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดความต้องการชุมชน🔶
🔷โดยวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
ผู้นำหมู่บ้านที่ 1 , 3 , 7 , 9 ระหว่างวันที่ 15,18,21,22 กันยายน 2563
ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กิจกรรมบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์