ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565

16 ก.ย. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565

ในวันที่ 16 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนยอและโรงเรียนบ้านยางวิทยา จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เบื่องต้นในการช่วยเหลือตนเองเมื่อจมน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ณ สระว่ายน้ำวอเตอร์บี อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ