ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลโนนยอ

24 พ.ค. 62

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลโนนยอ

หลักสูตร “การทำน้ำยาเอนกประสงค์ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า

และน้ำยาปรับผ้านุ่ม”

วัตถุประสงค์    เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักวิธีและขั้นตอนการทำน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้เป็นการสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม  และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนที่มีการรวมตัวในการทำกิจกรรมร่วมกัน