ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

11 พ.ค. 64

ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ และเพื่อให้ประชาชนมีความปลอกภัยจากการถูกสุนัขและแมวกัด