ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 มิ.ย. 65

ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ นำโดยนายพจนชัย พัดไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โนนยอ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับเยาวชนและประชาชนในตำบลโนนยอ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป ดำเนินการโดยการจัดกิจกรรมร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริเวณหมู่บ้านที่ 3 บ้านประดู่ ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้